Overslaan en naar de inhoud gaan

Vorige activiteiten

SPOC

Als Oudercomité trachten we via allerlei leuke activiteiten zo veel mogelijk geld in te zamelen voor de kinderen van de St Paulus Basisschool in Drongen.
Wij zijn een groep geëngageerde ouders die zich inzet voor de school. Als oudercomité vormen wij een schakel tussen ouders en school.

Het oudercomité bestaat uit een dagelijks bestuur met een 9-tal leden.
Momenteel is er een gedeeld voorzitterschap :

Mevr. Stephanie Demuynck – stephdemuynck@hotmail.com
Dhr. Tom VanKerckhove – vankerckhovetom@hotmail.com

Enkele van onze doelstellingen zijn:
- organiseren en ondersteunen of helpen bij allerlei activiteiten ter ontplooiing en ontspanning van onze kinderen
- informatie verstrekken aan de ouders
- knelpunten bespreken en zoeken naar oplossingen
- signaalfunctie door opgevangen punten te signaleren.